1.
Hidayati N. KONSEP PENDIDIKAN ISLAM BERWAWASAN MULTIKULTURALISME PERSPEKTIF H.A.R. TILAAR. JPAI [Internet]. 2016May2 [cited 2024May25];4(1):44-7. Available from: https://jurnalpai.uinsa.ac.id/index.php/jurnalpai/article/view/59