Hidayati, Nurul. “KONSEP PENDIDIKAN ISLAM BERWAWASAN MULTIKULTURALISME PERSPEKTIF H.A.R. TILAAR”. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies) 4, no. 1 (May 2, 2016): 44-67. Accessed May 25, 2024. https://jurnalpai.uinsa.ac.id/index.php/jurnalpai/article/view/59.