HidayatiN. “KONSEP PENDIDIKAN ISLAM BERWAWASAN MULTIKULTURALISME PERSPEKTIF H.A.R. TILAAR”. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), Vol. 4, no. 1, May 2016, pp. 44-67, doi:10.15642/jpai.2016.4.1.44-67.