[1]
HidayatiN., “KONSEP PENDIDIKAN ISLAM BERWAWASAN MULTIKULTURALISME PERSPEKTIF H.A.R. TILAAR”, JPAI, vol. 4, no. 1, pp. 44-67, May 2016.