HidayatiN. (2016) “KONSEP PENDIDIKAN ISLAM BERWAWASAN MULTIKULTURALISME PERSPEKTIF H.A.R. TILAAR”, Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), 4(1), pp. 44-67. doi: 10.15642/jpai.2016.4.1.44-67.