Hidayati, Nurul. 2016. “KONSEP PENDIDIKAN ISLAM BERWAWASAN MULTIKULTURALISME PERSPEKTIF H.A.R. TILAAR”. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies) 4 (1), 44-67. https://doi.org/10.15642/jpai.2016.4.1.44-67.