HidayatiN. (2016). KONSEP PENDIDIKAN ISLAM BERWAWASAN MULTIKULTURALISME PERSPEKTIF H.A.R. TILAAR. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), 4(1), 44-67. https://doi.org/10.15642/jpai.2016.4.1.44-67