(1)
HidayatiN. KONSEP PENDIDIKAN ISLAM BERWAWASAN MULTIKULTURALISME PERSPEKTIF H.A.R. TILAAR. JPAI 2016, 4, 44-67.