[1]
HidayatiN. 2016. KONSEP PENDIDIKAN ISLAM BERWAWASAN MULTIKULTURALISME PERSPEKTIF H.A.R. TILAAR. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies). 4, 1 (May 2016), 44-67. DOI:https://doi.org/10.15642/jpai.2016.4.1.44-67.